amandapierce988s Photo
Amanda Pierce

Người cho vay cung cấp cho khách hàng hai loại cho vay: • Ngắn hạn. Các khoản vay như vậy được phát hành trong khoảng thời gian từ một ngày đến ba tháng. Số tiền tối đa có thể được vay là mười lăm nghìn hryvnias. • Cho vay dài hạn. Ở đây chúng ta đang nói về một khoảng thời gian từ ba đến hai mươi bốn tháng. Với loại hình cho vay này, khách hàng không thể vay dưới một trăm ngàn.

 • 1
  Recipes
 • 0
  Cookbooks
 • -
  Followers
 • 1
  Following
Recipe
Bánh
babss Photo
babs

73 Recipes
3 Cookbooks

Have a question about your cookbook sales?
Email us at [email protected]
FYI, "Anonymous" sales are through our app.

Your Cookbook Sales

You have 0 total orders and 0 total payments.

View Payments
ORDER # BUYER COOKBOOK TITLE PRICE DATE

You have no orders yet.