evbns Photo
evbn vn

EVBN là Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam. Đây là một dự án được đồng tài trợ bưởi Liên Minh Châu Âu và được thành lập vào cuối năm 2013. Mục địch cốt lõi của EVBN là hỗ trợ các công ty Châu Âu, Đặc biệt là các công ty Châu Âu vừa và nhỏ để phát triển kinh doanh tại Việt Nam. 15th floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: +84 (0)8 3823 9515, Fax: +84 (0)8 3823 9514 Email: [email protected] https://evbn.org/

 • 0
  Recipes
 • 0
  Cookbooks
 • 1
  Followers
 • 1
  Following
babss Photo
babs

73 Recipes
3 Cookbooks

sogarabs Photo
sogarab

0 Recipes
0 Cookbooks

Have a question about your cookbook sales?
Email us at [email protected]
FYI, "Anonymous" sales are through our app.

Your Cookbook Sales

You have 0 total orders and 0 total payments.

View Payments
ORDER # BUYER COOKBOOK TITLE PRICE DATE

You have no orders yet.