yhocvietnamcoms Photo
Yhocvietnam portal

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam... Hag tags: #yhoc #yte #suckhoe #health #yhocvietnam #ytevietnam #suckhoevietnam #who #vietnamhealth Địa chỉ: 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam SĐT: 84969645151 Website: https://yhocvietnam.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Y-h%E1%BB%8Dc-Vi%E1%BB%87t-Nam-103276528327329

 • 0
  Recipes
 • 0
  Cookbooks
 • -
  Followers
 • 1
  Following
babss Photo
babs

61 Recipes
3 Cookbooks

Have a question about your cookbook sales?
Email us at [email protected]
FYI, "Anonymous" sales are through our app.

Your Cookbook Sales

You have 0 total orders and 0 total payments.

View Payments
ORDER # BUYER COOKBOOK TITLE PRICE DATE

You have no orders yet.